Główny Księgowy

Rzeszów, podkarpackieUmowa o pracęTa oferta jest aktualna

Zgłoś się do nas, jeśli:

 • jesteś otwarty/a na pracę w dużej grupie kapitałowej na terenie woj. świętokrzyskiego
 • posiadasz wykształcenie wyższe z zakresu rachunkowości i podatków
 • masz min. 5-letnie doświadczenie w pracy w Dziale Księgowości w tym min. 3-letnie doświadczenie na stanowisku Głównego Księgowego
 • posiadasz praktyczną znajomość przepisów podatkowych i ustawy o rachunkowości
 • znasz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR)
 • posiadasz praktyczną znajomość przepisów płacowych i prawa ubezpieczeń społecznych
 • bardzo dobra znasz procesy finansowo-księgowe
 • posiadasz wiedzę z zakresu procedur sprawozdawczych w grupach kapitałowych oraz znasz zagadnienie z zakresu controllingu
 • masz doświadczenie we współpracy z zarządami spółek w zakresie doradztwa w sprawach księgowych i podatkowych oraz tworzenia niezbędnych raportów i analiz
 • posiadasz dobrze rozwinięte umiejętności organizacji pracy, predyspozycje zarządcze oraz umiejętności komunikacyjne
 • znasz język angielski na poziomie co najmniej dobrym, w tym terminologii finansowej

Do twoich obowiązków należeć będzie:

 • zarządzanie Działem Księgowości Grupy Kapitałowej (ok. 15 osób), w skład której wchodzi kilka spółek
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych kilku spółek jednocześnie
 • prowadzenie ewidencji i dokumentacji podatkowej oraz odpowiedzialność za rozliczenia podatkowe spółek grupy, w tym także za sporządzanie i wysyłanie/składanie do odpowiednich urzędów stosownych deklaracji i informacji podatkowych
 • kontrola dowodów księgowych pod kątem zgodności z wymogami formalnymi, ich dekretacja i księgowanie
 • zarządzanie obiegiem dokumentów księgowych oraz procesami i procedurami księgowymi
 • sporządzanie comiesięcznych raportów finansowych dla celów zarządczych – jednostkowych i skonsolidowanych
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych – jednostkowych i skonsolidowanych
 • obsługa badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów
 • prowadzenie sprawozdawczości GUS, NBP, INTRASTAT oraz innej sprawozdawczości finansowej wynikającej z obowiązujących przepisów prawa
 • reprezentowanie firmy wobec zewnętrznych organów kontrolnych

Wybranym kandydatom zaoferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • możliwość szkoleń i rozwoju
 • pełne wsparcie całego zespołu dla Twojej pracy
Załącz plik
Wróć do listy ofert